17.9.2017

Erakkomehiläisten pesiä

Olen pitänyt pihassa useita vuosia erilaisia mesipistiäisille sopivia pesärakennelmia. Vain murto-osa asuntojen aukoista on ollut käytössä - eli suuaukot ovat muurattu umpeen. Kertooko myös tämä erakkomehiläisten vähyydestä? Lehdenleikkaajamehiläisiä en ole nähnyt enää vuosiin. 
"Eläinpölytteisten kasvien sadot kärsivät pölyttäjien vähentymisestä. Yksipuolistuva pölyttäjälajisto puolestaan verottaa luonnonkasvien lisääntymistä. 
Pölyttäjähyönteisten väheneminen on uhka paitsi kasveille myös niiden varassa elävälle ihmiskunnalle. Monia pölyttäjälajeja uhkaa sukupuuttoon ajautuminen ja sen takia vaarantuvat myös eläinpölytteiset kasvit ja niistä hyötyvät eliöt. Yli 75 prosenttia maapallon tärkeimmistä ruokakasveista on pölyttäjistä riippuvaisia tai hyötyviä.Maatalous voisi parantaa pölyttäjähyönteisten olosuhteita! Satotilastoista voidaan havaita, että viimeksi kuluneiden 15–20 vuoden aikana hyönteispölytteisten viljelykasvien sadot ovat maatalousvaltaisilla alueilla laskeneet selvästi myös Suomessa. Samanlaista laskua ei näy pohjoisemmilla, vähemmän viljellyillä seuduilla eikä varsinkaan tuulipölytteisillä kasveilla"  Lähde Suomen Ympäristökeskus Syke 2016 . 

Samat pesät myöhemmin syyskuussa - osasta pesiä on lähdetty lentoon :