18.11.2014

Kuluttajat aktiivisina tuottajina: aurinkolämpöä - ja sähköä omin voimin.

Käännekohta on ilmeisesti saavutettu aurinkoenergian ymmärtämisen ja yleisen hyväksymisen tasolla. Enää kukaan ei ihmettele keräimiäni katolla, vaan käyttökokemuksista ollaan todella kiinnostuneita hankinta mielessä. Nyt on virallisesti todistettu: paistaa se aurinko Suomeenkin! Ehkä kansallinen itsetunto ja mieli muuttuu oivalluksen myötä valoisammaksi. Aurinkosähkön tuotanto on alkanut kiinnostaa (Auringonkehrääjällä on siis "vain" aurinkokeräimet veden lämmitykseen). Aurinkosähkö tarvitsee nimenomaan valoa - ei siis varsinaista paistetta - ja eteläinen Suomi valoisuudellaan päihittää jopa pohjoisen Saksan, missä aurinkopaneelit alkavat olla vakiovarustusta omakotitalojen katoilla.

Aurinkoenergian ymmärtämisen eteen on tehty töitä. Vallankumouksellista tässä on se, että passiivisen kuluttajan rooliin tottuneet kansalaiset voivat nyt olla aktiivisia energian tuottajia. Aiheesta on tuore Aalto-yliopiston tutkijan Jouni K. Juntusen väitöskirja: Kuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa. Linkin takaa löytyy suomenkielinen abstrakti.

Jouni Juntusen mielenkiintoinen artikkeli energian kuluttaja-tuottajista löytyy julkaisusta Sustainability, Science, Practice and Policy.  Artikkelissa Juntunen  kuvaa sosioteknistä murrosta keskitetystä energiajärjestelmistä kotitalouksien omiin hajautettuihin systeemeihin (DET) sekä niihin liittyviin innovaatioihin. Hän myös kuvaa prosesseja, joita hajautettujen energiajärjestelmien luojat ovat käyneet läpi ryhtyessään luomaan omaa energia-tuotantojärjestelmää, miksi ja miten.  Juntunen haastatteli artikkeliaan varten 15 erilaista energian kuluttajaa, jotka olivat myös tavalla tai toisella energian tuottajia, ja joista auringonkehrääjä oli yksi..

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti